Was het alniet het geval, dan is immuniteit sinds kort een alledaags woord geworden inhuishoudens over de hele wereld. Dit is een perfecte tijd voor ons om de balansop te maken en meer te ontdekken van de kundigheid van ons lichaam en wat wijkunnen doen om het te ondersteunen. Louis Pasteur, de beroemde microbioloog diepasteurisatie heeft uitgevonden, zei op zijn sterfbed: "Het is niet hetzaad, maar de bodem die de oorzaak van ziekte is”. Dus hoe houden we onze ‘bodem’ gezond?
 

Als onzebuurman, die in dezelfde omgeving woont en wordt blootgesteld aan dezelfdeziekteverwekkers, ziek wordt terwijl wij gezond blijven, dan is onsimmuunsysteem verantwoordelijk voor dit resultaatverschil. Ons immuunsysteembepaalt ook hoe lang we ziek zijn, hoe vaak dit gebeurt en hoe heftig het gaatzijn.
 

Immuniteitis een reactie van het hele lichaam waarbij veel systemen betrokken zijn, metname het zenuwstelsel, de spijsvertering en de luchtwegen. Zonder het tebeseffen, worden we voortdurend blootgesteld aan ziekteverwekkers zoalsvirussen en bacteriën. Wanneer zo’nblootstelling plaatsvindt, geeft ons immuunsysteem specifieke immuniteitscellenvrij die de bacterie of dat virus bestrijden, heel vernuftig op de achtergrondom ons gezond te houden.

 

Als onslichaam niet snel genoeg reageert op deze ziekteverwekkers of niet decapaciteit heeft om een infectie te doden, dan kunnen wij symptomen ervaren.Symptomen zijn een teken dat het lichaam hard aan het werk is om ons tebeschermen. Er zijn veel verschillende symptomen die we kunnen ervaren, zoals:

 

•            Gezwollen lymfeklieren – om onbekende infectieuze cellen te filteren

•            Koorts - om de temperatuur in ons lichaam te verhogen en het virus of debacteriën te doden

•            Hoesten - om slijm uit het lichaam te verwijderen dat infectieuze cellenbevat

•            Braken - om een schadelijke bacterie uit onze maag te verwijderen

 

Symptomenzijn vereist en noodzakelijk voor herstel. Toen Louis Pasteur het over zaden enbodems had, bedoelde hij: het probleem is niet dat virussen en bacteriën scheringen inslag zijn in onze omgeving, want velen hiervan dragen daadwerkelijk bijaan een gezond ecosysteem. Het probleem is dat er momenten zijn dat ons lichaamzwakker en vatbaarder is. Hoe gezonder en weerbaarder we zijn, hoe meer kans wehebben om deze ziekteverwekkers aan te pakken en een natuurlijke immuniteit teontwikkelen.

 

Er zijn veeldingen die je kunt doen om jouw immuunsysteem te ondersteunen en een gezondlichaam te creëren.

Hier zijneen paar van de belangrijkste:
 

 

1. Uitrusten

 

Slaap isessentieel omdat het de tijd is voor ons lichaam om bij te komen en teherstellen. Een regelmatige slaaproutine is belangrijk om onze biologische klokin evenwicht te houden. Dit betekent, op regelmatige tijden gaan slapen enwakker worden, ongeacht hoe jouw agenda er uitziet van dag tot dag.
 

2. Voeding

 

Hier hoef jeniet over na te denken. Voeding is medicijn. Je zou in de meeste gevallenkunnen denken, hoe beter je voedselkeuze, hoe minder medicijnen je nodig hebt,en ik ben het daar sterk mee eens. Wat je in je lichaam stopt is brandstof diezorgt voor het creëren van nieuwe cellen, wat je erin stopt, krijg er uit, dusals je er rommel in stopt dan kan je verwachten dat je dat terugkrijgt.

 

Voedzaameten, rijk aan vitamines en mineralen, zal een enorm gunstig effect hebben opde prestaties van je lichaam. Dit betekent niet dat je slecht kan eten en ditdan met vitamine C kan aanvullen. Hoe nuttig supplementen ook zijn, ze zijn nogsteeds geen vervanging voor de vitamines en mineralen die je verkrijgt uitnatuurlijk voedsel.

 

Veel slechtevoedingsmiddelen hebben een negatieve interactie met de opname van vitamines enmineralen door je lichaam. Cafeïne bijvoorbeeld - het verhoogt de uitscheidingvan vitamines en mineralen in je lichaam waardoor je een deel van de voordelenvan gezond eten verliest.

 

3. VitamineD

 

Dit is eenessentiële ondersteuning van het immuunsysteem. In Nederland wonen we zonoordelijk dat we normaal gesproken, in de donkere wintermaanden, van suppletieafhankelijk zijn. Maar de laatste tijd heeft de natuur ons enorm beloond enlaat de langverwachte, véél gewaardeerde zonneschijn ons land sieren, dus galekker de zon in als je kunt, daarbij rekening houdend met de richtlijnen vanhet RIVM.

 

Uiteraard,"zon veilig" en ga niet urenlang onbeschermd in de zon liggen bakken.Daarvoor in de plaatst kan je beter op verschillende momenten van de dag,gedurende 15-30 minuten, zonder zonnebrandcrème, in de zon zitten. In de meestemerken zonnebrandcrème zit vaak veel rommel die negatieve gezondheidseffectenhebben. Als je lange tijd in de zon gaat zijn, controleer dan het etiket op jezonnebrandcrème. Zinkoxide is een stof in zonnebrandcrème die voor debescherming zorgt en er zijn momenteel veel producten op de markt die zinkoxidegebruiken en niet de andere chemische rommel hebben, dus doe onderzoek voor hetverkrijgen van een natuurlijke bescherming.

 

4. Wordblootgesteld aan sommige bacteriën

 

Met hetveelvuldige gebruik van handgels die alle ziekteverwekkers doden en door hetgebrek aan contact met verschillende mensen en plekken, wordt ons lichaam nietblootgesteld aan de gebruikelijke 'reeks' bacteriën die het gewend is. Demicroflora in onze darmen is een grote speler als het gaat om ons immuunsysteemen algemene gezondheid. Zorg voor enige blootstelling aan goede bacteriën diezullen helpen om de microflora te ondersteunen. Alles dat probiotica bevat isfantastisch, kies daarom voor voedingsmiddelen met een hoog probiotisch gehaltezoals kombucha (controleer eerst het suikergehalte), kefir, zuurkool en kimchi.

 

Met een paarsimpele, kleine stappen kom je al een heel eind met het in stand houden vanjouw immuunsysteem. Zorg voor goede voeding en jouw lichaam zal je dankbaarzijn.