Wat hebben wij een hoop veranderingen meegemaakt deafgelopen weken! Mijn gedachte zijn bij je en ik hoop dat je wat tijd hebtgehad om te wennen aan jouw nieuwe routine met de mensen om je heen. 

Er zijn verschillende emoties die mensen ervaren, van paniek tot het vinden vaneen gevoel van berusting. Bewondering voor degenen die er rustig onderblijven! Voor degenen die met wat meer confronterende emoties te maken hebbengehad, heb ik wat informatie opgeschreven die je kan helpen. Het zoukunnen helpen met het accepteren van, of zelfs waardering te krijgen voor, deonaangename gevoelens die je hebt en met het helpen om deze teverminderen. Het brein is er altijd om ons te ondersteunen en ons tebeschermen, zelfs met onaangename gevoelens zoals angst ofongerustheid. Laten we eens kijken waarom deze gevoelens belangrijk zijnom te ervaren.

De emotie ‘angst’wordt de laatste weken door veel mensen over de helewereld ervaren. Evolutionair gezien is angst een essentiële emotie van de mensom onszelf te beschermen in gevaarlijke situaties zoals het herkennen van dedreiging van een roofdier. Vandaag de dag schuilt er een roofdier, diedezelfde angst bij ons veroorzaakt, in onze huizen, op onze televisies, in dekranten die we lezen, op de radio en in de gesprekken die we voeren met demensen om ons heen. Met wat er momenteel gaande is, zijn de meeste mensenconstant omringd door triggers die angst veroorzaken.

Angst activeert, wat bekend staat als ons sympathische ofwel, “het vecht of vlucht zenuwstelsel.” Tijdensde menselijke evolutie was angst een essentiële emotie om het sympathischezenuwstelsel te activeren zodat we gevaar konden herkennen en snel inveiligheid konden komen, het was bedoeld als een emotie van korte duur.Tegenwoordig zijn de “roofdieren” die angstveroorzaken overal om ons heen, zo erg zelfs dat we nu een chronischeactivering van het sympathische zenuwstelsel zien. Voor velen kan dit leidentot psychologische problemen zoals onrust en depressie, lichamelijke gevolgenzoals slaapproblemen, verhoogde hartslag en problemen met de spijsvertering enals het lang genoeg duurt kan het leiden tot chronische gezondheidsproblemen.Het heeft een averechts effect op onze eigen evolutie.

Altijd, maar vooral in deze tijd waarin er zoveel gaande is, is wat en met wiewe ons omringen erg belangrijk, het vormt de wereld zoals wij die zien. Isde wereld vriendelijk? Kan ik mensen vertrouwen? Ben ikveilig? Komt alles goed? Als we voornamelijk in ons sympathischezenuwstelsel functioneren, is het antwoord op die vragen, nee. 

In dit opzicht neemt ons vermogen om als mens te groeien af, of dat nu fysiek,mentaal of spiritueel is. We kunnen geen verbindingen maken en relatiesverdiepen als we mensen niet kunnen vertrouwen, we nemen geen risico’s die tot spannende avonturen leiden als we ons niet veilig voelen, wegeloven niet in onszelf als we menen dat er iets mis met ons is of als we hetniet waard zijn. We hebben een deel van onze menselijke evolutie aan angstte danken, maar het kan ook een proces van devolutie zijn. Constante angstveroorzaakt aandoeningen en ziekte. 

Nadenken over hoe je angst in je leven kunt verminderen, isessentieel. Blijf op de hoogte met wat je op het moment moet weten, maarverlies jezelf er niet in. Zoek naar de goede dingen in de wereld, er zijner genoeg. Omring jezelf met mensen in je leven die je steunen en eenpositieve kijk hebben op de dingen, lees een boek dat je motiveert om een beterpersoon te zijn, denk na over hoe je je gemeenschap kunt dienen, lach naarmensen op straat, speel spelletjes met je kinderen, doe wat jou gelukkigmaakt. Breng negatieve emoties in evenwicht met positieve. Dit komtjouw geestelijke en lichamelijke gezondheid ten goede.

Daarmee wil ik niet zeggen dat er geen slechte dingen gebeuren, die gebeuren erwel. Maar we helpen onszelf, onze families en de gemeenschap er niet mee,door ons voortdurend te concentreren op negatieve dingen en door angst debelangrijkste motivator te laten zijn voor onze acties. Zorg ervoor dat jeook de tijd neemt om te zien dat er goede dingen voortkomen uitCOVID-19. Na een wijdverspreide gebeurtenis dat een groot aantal mensentreft, is het gebruikelijk dat de gemeenschap samenkomt om elkaar teondersteunen, en dat gebeurt overal om ons heen. We zien dat mensen opelkaar vertrouwen, elkaar vertrouwen en blijven geloven dat de wereld een vriendelijkeplek is om in te leven. In deze chaos wil ik je ook aanmoedigen om bewust tekiezen met in welke omgeving je jezelf omringt en hoe daardoor jouw kijk op dewereld is.

Wanneer je je overweldigd of angstig voelt, maken jouw hersenenoveruren. Dit moeten we zien te kalmeren en aangezien wij jou hiermomenteel niet bij kunnen helpen middels een chiropractische behandeling, hebik daarvoor in de plaats een paar andere activiteiten en voedingsadviezen voorje.

Activiteiten 
Activiteiten zoals het maken van plakboeken, socializen, puzzelen enkleurboeken voor volwassenen zijn zeer nuttig. Ga erop uit en ontmoetmensen, vind iemand met wie je je gedachten kunt delen. (Wees uiteraardverstandig en houd 1,5 meter afstand tussen de personen waar je niet mee samenwoont.)En verder zijn ook handenarbeid en lichaamsbeweging essentieel.

Sporten
Op het gebied van training; als je je overweldigd voelt, is dit niet hetmoment om de reservevoorraden energie te verbruiken door stress toe te voegenaan de hersenen. De stresshormonen cortisol en adrenaline zijn al hoog endie niveaus willen we verlagen. Het is tijd voor ondersteuning, dus geefjezelf er niet van langs tijdens een hoog-intensieve training. Kies vooroefeningen zoals yoga, rustig hardlopen en pilates. Ik ben echt gek op Yoga met Adrienne op YouTube. Zelfs mijntotaal-niet-lenige-vriend is verslaafd, wat voor mij voor extra amusement zorgtals we het samen doen! Ze heeft een breed scala aan lessen die je thuiskunt volgen.

Als je je niet overweldigd voelt dan kan je waarschijnlijk trainingen met eenhogere intensiteit aan en zal dit juist het deel van de hersenen bevorderen datgevoelens van stress en angst vermindert. Doe geen agressieve oefeningen als jevermoeid bent of je gestrest voelt voor een langere periode. Als dat hetgeval is, ga dan voor oefeningen met een lagere intensiteit. 

Omdat dit een tijd is om creatief te worden met hoe we trainen, kun jelichaamsgewicht-oefeningen doen. Ik heb bijvoorbeeld deze op YouTube gevonden, maar als jewilt zijn er tal van andere video’s te vinden. Deze kun je thuis doenof nog beter, in een park in de zon. Ik heb ook aanzienlijke meer mensen op hunracefiets gezien met dit mooie weer, dus dat is een geweldige optie als je overeen fiets beschikt.

Ondersteunende voeding

VERMIJDEN 

•        Cafeïne en alcohol

•        Suiker, conserveringsmiddelen enkleurstoffen

•        Te veel koolhydraten zoals broodof pasta omdat ze korte pieken van energie geven en de bloedsuikerspiegel uitbalans brengen.

•        Vermijd het overslaan vanmaaltijden, we willen de bloedsuikerspiegel stabiel houden

VOEDEN

•        Goede vetten: avocado, noten,zaden

•        Eiwitbronnen, ter ondersteuningvan de wederopbouw. Het zijn de bouwstenen van je cellen. Vooral alsontbijt, want dat is het moment dat je je lichaam voedt om de dag door te komen

•        Groenten: ga voor groenten van hetseizoen als dat lukt

•        Vers is het beste. Meestal bederfthetgeen met de beste voedingswaarde het snelst want bewerkte voedingsmiddelenhebben een lange houdbaarheidsdatum


Uiteraard, als je je volledig overweldigd voelt en mentale ondersteuning nodighebt, moet je contact opnemen met een gecertificeerde zorgverlener en als jehulp nodig hebt bij het vinden van zo iemand, neem dan contact met mij op.